บริษัท เอ็ม แอนด์ เจ กรีนเฮ้าส์ จำกัด ได้เป็นตัวแทนนำเข้า และจำหน่าย รถดับเพลิงเอนกประสงค์  อุปกรณ์ดับเพลิง รถดูดโคลนและฉีดล้าง          ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ รถฉีดล้างถนน  รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  รถปราบจราจล ที่ได้มาตรฐานสากล จากบริษัทเอเวอร์ไดร์ ของประเทศเกาหลีใต้       โดยตรงแต่เพียงผู้เดียว        


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 68,279